Hi, How Can We Help You?

Services

Jedną z głównych dziedzin działalności notariuszy jest obsługa transakcji dotyczących nieruchomości.

Jednym z obszarów działalności notariuszy jest również obsługa transakcji związanych ze spółkami.

Czynności notarialne związane ze sprawami rodzinnymi są jednymi z najważniejszych i najczęściej przeprowadzanych

Czynności związane ze sprawami spadkowymi są bardzo ważne, gdyż zapewniają bezpieczeństwo

Poświadczenia mają na celu potwierdzanie autentyczności podpisów oraz dokumentów, co jest szczególnie istotne

Notariusze wykonują wiele innych zadań związanych m.in. z pełnomocnictwami, protokołami, depozytami